Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος ΕΧΘ κατηγορίας Β500C, υψηλής αντοχής και ολκιμότητας, πιστοποιημένος κατά ΕΛΟΤ 1421-3.
Το προϊόν διατίθεται σε ευθύγραμμες ράβδους με διαμέτρους από Φ8 έως Φ50mm και μήκη 12 και 14 m, καθώς και σε ειδικά μήκη κατόπιν παραγγελίας.

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Πρότυπα /
Απαιτήσεις
Όριο
Διαρροής Re(N/mm2)
Επιμήκυνση
%
Λόγος Ορίου Θραύσης/
Όριο Διαρροής
Rm/Re
Λόγος πραγμ./
ονομ. τάση διαρροής Re,act/Re,nom
Συνολική Επιμήκυνση στο μεγ. Φορτίο
Agt (%)
ΕΛΟΤ 1421-3 B500C ≥500 ≥1,15
≤1,35
≤1,25 ≥7,5
ΕΧΘ ≥500 ε5≥15
Α10≥12
≥1,15
≤1,35
≤1,25 ≥8,0

ΧΗΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Χημική
Ανάλυση
Wt % max
C 0,24
P 0,055
S 0,055
N 0,013
Ceq 0,52

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ονομ.
Διάμετρος
(mm)
Ονομ. Διατομή
(mm2)
Ανοχές
(%)
Ονομ.
Βάρος
(kg/m)
8
50,3
±6
0,395
10
78,5
±4,5
0,617
12
113
±4,5
0,888
14
154
±4,5
1,210
16
201
±4,5
1,580
18
254
±4,5
2,000
20
314
±4,5
2,470
22
380
±4,5
2,980
25
491
±4,5
3,850
28
616
±4,5
4,830
32
804
±4,5
6,310
40
1.257
±4,5
9,860
50
1.964
±4,5
15,400
 


Σήμανση Χάλυβα Οπλισμού Σκυροδέματος ΕΧΘ B500C