Οι άνθρωποί μας δημιουργούν τα «γερά θεμέλια» πάνω στα οποία βασίζεται η επιτυχημένη πορεία της εταιρίας μας.

Στη Χαλυβουργία Ελλάδος

  • Πιστεύουμε ότι οι ικανότητες, η αφοσίωση, ο ζήλος και η αποδοτικότητα των συνεργατών μας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα επιτυχίας.
  • Φροντίζουμε να διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον που ευνοεί την επικοινωνία  και τη συνεργασία μεταξύ των εργαζομένων μας και προωθεί την απόδοση, προσφέροντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα δίκαιης και αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων και διαφορών.
  • Διασφαλίζουμε ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας για τους ανθρώπους μας, παρέχοντας όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας, καθώς και συνεχή εκπαίδευση σε θέματα ασφάλειας.
  • Επιδιώκουμε τη διαρκή ποιοτική αναβάθμιση των συνεργατών μας μέσω της συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης.
  • Πιστεύουμε ότι η απόδοση πρέπει να ανταμείβεται, όχι μόνο μέσα από μια δίκαιη αμοιβή, αλλά και με τη δημιουργία δυνατοτήτων /ευκαιριών για προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη.
  • Αντιμετωπίζουμε τους συνεργάτες μας με αίσθημα δικαιοσύνης και κοινωνικής ευαισθησίας

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ
Αν επιθυμείτε να γίνετε μέλος μιας συνεχώς αναπτυσσόμενης ομάδας, στείλτε το βιογραφικό σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]