Με την ανάγλυφη σήμανση ΕΧΘ (Ελληνικά Χρυσά Θεμέλια), η Χαλυβουργία Ελλάδος παράγει και διαθέτει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων κορυφαίας ποιότητας, τα οποία καλύπτουν τις απαιτήσεις της αγοράς και ξεπερνούν τις προδιαγραφές των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων, καθώς και τις νέες απαιτήσεις χάλυβα υψηλής ολκιμότητας για αντισεισμικές κατασκευές.

Στα προϊόντα της εταιρίας περιλαμβάνονται:

I. Χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος ΕΧΘ

II. Πλέγματα ΕΧΘ

III. Πλέγματα ειδικών απαιτήσεων FitSteel

IV. Έτοιμοι κλωβοί ForSteel

V. Σύνθετοι κλωβοί ForSteel Plus

VI. Χονδρόσυρμα