Δομικό πλέγμα για χρήση σε μη φέροντα στοιχεία, από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2 ή B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3.

Πλέγμα σχάρας για χρήση σε τοιχία και δάπεδα, από χάλυβα κατηγορίας B500C κατά ΕΛΟΤ 1421-3 ή από χάλυβα με χαρακτηριστικά κατηγορίας Β500Α κατά ΕΛΟΤ 1421-2.

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Ονομασία
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Διαστάσεις
(m)
Διαμήκη σύρματα
Εγκάρσια σύρματα
Βάρος
φύλλου
(kg)
Φύλλα
ανά δέμα
(τεμ)
Βάρος
ανά δέμα
(kg)
Αριθμός
Διάμετρος
(mm)
Αποστάσεις
(mm)
Αριθμός
Διάμετρος
(mm)
Αποστάσεις
(mm)
Ο92
5,00Χ2,15
15
4,2
150
20
4,2
250
12,86
100
1.286
Τ92
5,00Χ2,15
15
4,2
150
32
4,2
156
15,67
100
1.567
Τ131
5,00Χ2,15
15
5,0
150
34
5,0
150
21,5
100
2.150
Τ139
5,00Χ2,15
22
4,2
100
50
4,2
100
23,70
50
1.185
(*)Τ188
5,00Χ2,15
15
6,0
150
32
6,0
156
31,92
50
1.596
Τ196
5,00Χ2,15
22
5,0
100
50
5,0
100
33,50
50
1.675

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ
Ονομασία
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Διαστάσεις
(m)
Διαμήκη σύρματα
Εγκάρσια σύρματα
Βάρος
φύλλου
(kg)
Φύλλα
ανά δέμα
(τεμ)
Βάρος
ανά δέμα
(kg)
Αριθμός
Διάμετρος
(mm)
Αποστάσεις
(mm)
Αριθμός
Διάμετρος
(mm)
Αποστάσεις
(mm)
Τ92-1,25
5,00Χ1,25
9
4,2
150
32
4,2
150
8,40
60
504
Τ92-1,55
5,00Χ1,55
11
4,2
150
32
4,2
150
11,15
60
669
Τ139-1,25
5,00Χ1,25
13
4,2
100
50
4,2
100
12,60
60
756
Τ139-1,55
5,00Χ1,55
16
4,2
100
50
4,2
100
15,20
60
912

ΤΥΠΟΙ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΣΧΑΡΑΣ
Ονομασία
ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ
Διαστάσεις
(m)
Διαμήκη σύρματα
Εγκάρσια σύρματα
Βάρος
φύλλου
(kg)
Φύλλα
ανά δέμα
(τεμ)
Βάρος
ανά δέμα
(kg)
Αριθμός
Διάμετρος
(mm)
Αποστάσεις
(mm)
Αριθμός
Διάμετρος
(mm)
Αποστάσεις
(mm)
(**)Τ251Ε
3,60Χ2,15
11
8,0
200
18
8,0
200
25,80
50
1.290
Τ251Β
3,60Χ2,15
10
8,0
200
17
8,0
200
28,99
50
1.450
Τ393
3,60Χ2,15
10
10,0
200
17
10,0
200
45,29
30
1.359

(*) Παράγονται με χάλυβα κατηγορίας B500C κατα ΕΛΟΤ 1421-3 ή B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2
(**) Παράγονται με χάλυβα κατηγορίας B500A κατά ΕΛΟΤ 1421-2