Τεχνολογία, τεχνογνωσία και εμπειρία είναι το τρίπτυχο στο οποίο οφείλεται η ποιοτική υπεροχή των προϊόντων της Χαλυβουργίας Ελλάδος.

Τα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου, επανδρωμένα με έμπειρο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης, είναι εξοπλισμένα με τις πιο σύγχρονες συσκευές και μηχανήματα δοκιμών και μετρήσεων. Σε όλες τις παραγωγικές φάσεις εφαρμόζονται αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας σε όλα τα στάδια, από την πρώτη ύλη έως την αποδέσμευση προς τον πελάτη του τελικού προϊόντος, στο οποίο επιδένεται πινακίδιο ποιότητας και εκδίδεται πιστοποιητικό ποιότητας με τις χημικές και μηχανικές ιδιότητες του χάλυβα.

Τόσο κατά την είσοδο της πρώτης ύλης στα εργοστάσια, όσο και κατά τη διάρκεια της παραγωγής, ο χάλυβας ελέγχεται για τυχόν ύπαρξη ραδιενέργειας πέραν των σχετικών πιστοποιητικών και αυστηρών σχετικών απαιτήσεων που επιβάλλονται στους προμηθευτές.

Η άριστη ποιότητα των παραγόμενων προιόντων διασφαλίζεται αφενός με την αυστηρή εφαρμογή του πιστοποιημένου από τον ΕΛΟΤ Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 (Πολιτική Διαχείρισης Ποιότηταςκαι αφετέρου με την Πιστοποίηση Συμμόρφωσης των Προϊόντων από διεθνείς, έγκριτους και διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης κατά:

  • ELOT ΕΝ 10080, ELOT 1421-2, 1421-3 (MIRTEC, Greece)
  • DIN 488 (University of Munich, Germany)
  • D.M. 17.01.2018 B450C (University of Brescia, Italy)
  • NISI (NISI Insititute, Bulgaria)
  • ICECON SA & ICECON CERT Institutions (Romania)
  • ISRAEL Standard No. 4466 Part 3 (Standards Institution of Israel, Israel)
  • SK TP -23/0011 (Building Test & Research Institute, Slovakia)
Παράλληλα, η Χαλυβουργία Ελλάδος διαθέτει ειδικά οργανωμένο γραφείο μελετών το οποίο παρακολουθεί συστηματικά όλες τις τεχνολογικές εξελίξεις προκειμένου τα προϊόντα της να ανταποκρίνονται άμεσα στις σύγχρονες απαιτήσεις.