ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην εταιρία ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.


2. Επί της ιστοσελίδας και του υλικού αυτής υπάρχουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και κατοχυρωμένα σήματα των οποίων η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ είναι αποκλειστική δικαιούχος. Κάθε προσβολή των δικαιωμάτων αυτών τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις περί προστασίας της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

3.
Το παρόν διέπει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, τους οποίους ο χρήστης παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά. Η χρήση της ιστοσελίδας συνιστά αποδοχή των όρων του παρόντος. Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους του παρόντος παρακαλείται να μη χρησιμοποιήσει την ιστοσελίδα.

4.
Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε την παρούσα ιστοσελίδα, καθώς και τους όρους του παρόντος, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή να εμποδίσει την πρόσβαση των χρηστών στην ιστοσελίδα για λόγο που η ίδια θεωρεί σημαντικό. Συνεχής χρήση της ιστοσελίδας μετά την τροποποίησή της θεωρείται ως αποδοχή των προαναφερόμενων τροποποιήσεων.

5. Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να συμπεριλάβει στην ιστοσελίδα της ορθές και αληθείς πληροφορίες και γενικά υλικό που ανταποκρίνεται στην επικαιρότητα ειδικά σε ότι αφορά στο συγκεκριμένο κλάδο δραστηριοτήτων. Δεδομένου όμως ότι ο τομέας που αφορά η ιστοσελίδα και οι παρεχόμενες σε αυτήν πληροφορίες παρουσιάζουν ταχείες μεταβολές των δεδομένων, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ δεν εγγυάται την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που περιέχονται στην ιστοσελίδα και δεν είναι σε θέση να εγγυηθεί ότι η ιστοσελίδα θα λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς παραλείψεις, λάθη, καθυστερήσεις και χωρίς ιούς. Κατά συνέπεια, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία μπορεί να προκληθεί άμεσα ή έμμεσα στους χρήστες από την πρόσβαση ή αδυναμία πρόσβασης στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων και ιών που μπορεί να μεταδόθηκαν ή άλλων πληροφοριών ή υλικού που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα, ανεξαρτήτως από το εάν αυτή η ζημία προκλήθηκε από οποιοδήποτε σφάλμα ή αμέλεια εκ μέρους της εταιρίας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ή όχι.

6. Ο χρήστης της ιστοσελίδας είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη νόμιμη χρήση αυτού. Ο χρήστης απαγορεύεται να αποστέλλει ή εκπέμπει μέσω της ιστοσελίδας παράνομο υλικό. Ως τέτοιο θεωρείται και το υλικό που παραβιάζει δικαιώματα τρίτων (ενδεικτικά αναφέρονται πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων) ή /και είναι ψευδές, απειλητικό, υβριστικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή προτρέπει σε ποινικά κολάσιμες πράξεις. Επιπλέον, απαγορεύεται η χρήση ή μετάδοση κωδικοποιημένου υλικού, καθώς και η τοποθέτηση διαφημίσεων χωρίς σχετικό δικαίωμα. Χρήση της ιστοσελίδας για παράνομους σκοπούς συνεπάγεται αστικές και ποινικές ευθύνες. Ο χρήστης συμφωνεί ότι η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για υλικό με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, το οποίο προέρχεται από τρίτους και φιλοξενείται στην ιστοσελίδα.

7.
Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει το υλικό που βρίσκεται στην ιστοσελίδα μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση (π.χ. ανάγνωση και εκτύπωση αλλά όχι φωτοτυπία). Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή και αναμετάδοση του υλικού αυτού με οποιοδήποτε τρόπο, τμηματικά, συνολικά ή περιληπτικά, στο πρωτότυπο ή σε μετάφραση ή άλλη διασκευή, όπως και οποιαδήποτε τροποποίησή του χωρίς τη γραπτή άδεια της εταιρίας ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ.

8.
Για οποιαδήποτε διαφορά ανακύψει στα πλαίσια χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας  αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται από τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο το ελληνικό δίκαιο.


ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Είδος και τρόπος χρήσης συλλεγόμενων πληροφοριών
Το είδος και το μέγεθος των πληροφοριών που λαμβάνουμε από εσάς στην ιστοσελίδα μας, εξαρτάται από τις ενέργειές σας κατά την επίσκεψή σας. Εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας για να διαβάσετε ή να «κατεβάσετε» πληροφορίες, οι πληροφορίες που συλλέγουμε – όπως το domain από το οποίο είστε συνδεδεμένοι στο Internet, η ώρα και η ημερομηνία πρόσβασης στην ιστοσελίδα, και ο σύνδεσμος στο Internet από το οποίο ήρθατε στην ιστοσελίδα μας – χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για στατιστικούς λόγους και για να μας βοηθήσουν να κάνουμε την ιστοσελίδα πιο εύχρηστη για εσάς, αλλά δεν είναι αναγνωρίσιμες σε προσωπικό επίπεδο, δηλαδή δε συνδέονται με οποιοδήποτε όνομα, διεύθυνση ή άλλα αναγνωρίσιμα προσωπικά στοιχεία. Προσωπικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για να σας παράσχουμε προσωπικές υπηρεσίες και μόνο όταν εσείς μας έχετε δώσει τα στοιχεία αυτά. Για παράδειγμα, εάν μας στείλετε ένα e-mail ζητώντας πληροφορίες, θα χρησιμοποιήσουμε τη διεύθυνση e-mail σας, ώστε να απαντήσουμε στην ερώτησή σας. Οι πληροφορίες που συλλέγουμε θα κρατηθούν μονάχα για όσο διάστημα χρειάζεται για να εκπληρώσουμε ό,τι μας ζητήσατε ή όσο απαιτείται από το νόμο. Προσωπικά δεδομένα δεν θα αποκαλυφθούν σε οποιοδήποτε τρίτο χωρίς την ρητή συναίνεσή σας.

2. Cookies [μικρά αρχεία κειμένου]
Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας πρέπει να γνωρίζουν ότι κατά την ανάγνωση των σελίδων του πληροφορίες μη προσωπικές μπορεί αυτόματα να συλλέγονται με τη μορφή μικρών αρχείων κειμένου (cookies), τα οποία χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση των επισκεπτών της ιστοσελίδας και τη διευκόλυνση της χρήσης του. Οι περισσότεροι Internet browsers αναγνωρίζουν πότε προσφέρεται ένα cookie [μικρό αρχείο κειμένου] και σας δίνουν τη δυνατότητα να το απενεργοποιήσετε, αν και η απενεργοποίηση αυτή δεν σας επιτρέπει να απολαύσετε την ιστοσελίδα στο μέγιστο. Επίσης, στην ιστοσελίδα μπορεί να τοποθετούνται διαφημίσεις, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί και δοθεί από τρίτους. Οι διαφημίσεις αυτές μπορεί να τοποθετήσουν cookies στο computer σας που συλλέγουν πληροφορίες για εσάς και τη χρήση του Internet που κάνετε. Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ δεν ευθύνεται για τη συλλογή προσωπικών δεδομένων που γίνεται μέσω των παραπάνω διαφημίσεων, στις οποίες δεν έχει εφαρμογή η παρούσα πολιτική διαχείρισης προσωπικών δεδομένων.

3. Ασφάλειες
Η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ διαθέτει δικλείδες ασφαλείας για να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα από κακή χρήση, απώλεια, αλλαγή ή χωρίς πρόθεση καταστροφή. Το προσωπικό μας που έχει πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα έχει εκπαιδευτεί για να διατηρεί τον απόρρητο χαρακτήρα τους. Παρόλα αυτά, με δεδομένο ότι η αποστολή μέσω του Internet δε μπορεί να είναι απόλυτα ασφαλής, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί την ακεραιότητα και ασφάλεια των πληροφοριών κατά τη διάρκεια της μετάδοσης και η αποστολή γίνεται ιδία ευθύνη του αποστολέα. Μετά τη λήψη των προσωπικών στοιχείων, η ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την ακεραιότητα και ασφάλειά τους.