»7/4/08
Εφαρμογή συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001:2004
η Χαλυβουργία Ελλάδος εγκατέστησε στα εργοστάσιά της στο Νομό Μαγνησίας και στο κτίριο διοίκησης στην Κηφισιά, Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

»17/10/07
Πρώτη η Χαλυβουργία Ελλάδος στο Χρηματιστήριο Μετάλλου του Λονδίνου
Η Χαλυβουργία Ελλάδος είναι η πρώτη χαλυβουργία στον κόσμο η οποία ολοκλήρωσε με επιτυχία τη διαδικασία εγγραφής...


 

Η Χαλυβουργία Ελλάδος. παράγει τα πλέγματα ειδικών απαιτήσεων FitSteel τα οποία καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις όπλισης τεχνικών έργων (πλάκες, τοιχώματα, εδαφόπλακες κλπ) και εξασφαλίζουν ταχύτητα στην κατασκευή.

 

Οι έτοιμοι κλωβοί ForSteel στα στατικά προγράμματα Scada Pro και Stereostatika