Χονδρόσυρμα θερμής έλασης υψηλής ολκιμότητας, για χρήση σε συρματουργίες, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ΕΝ 10025 ποιότητα S235, SAE 1006, SAE 1008 και SAE 1010.

Το προϊόν διατίθεται σε ρόλους βάρους ~1440kg.


ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΛΥΒΑ ΛΕΙΟΥ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ (*) (Wt%)
Ποιότητα
(Grade)
C
M
n
S
max
P
max
N
max
ΕΝ 10025
S235J2
(St 37)
0,19 max
1,50 max
0,035
0,035
SAE 1006 (**)
0,08 max
0,25-0,40
0,025
0,020
0,012
SAE 1008 (**)
0,10 max
0,30-0,50
0,030
0,020
0,012
SAE 1010 (**)
0,08-0,13
0,30-0,60
0,030
0,025
0,012


Ενδεικτικές χρήσεις:
Βοηθητική χρήση στις κατασκευές και οικοδομές, υποβιβασμός για σύρματα χονδροδεσίας, γαλβανισμό, γαλβανισμένα πλέγματα, ψιλά καρφιά, πλέγματα περιφράξεων, κλπ.
(*) Υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής χαλύβα με ειδικές χημικές συστάσεις, περιλαμβανομένων και άλλων προσδιορισμένων χημικών στοιχείων όπως Si, Cr, Ni, Cu κλπ. σύμφωνα με προδιαγραφές του πελάτη ή σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα, κατόπιν ειδικής συμφωνίας.
(**) Κατόπιν παραγελλίας.


ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ, ΒΑΡΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΝΟΧΕΣ ΧΟΝΔΡΟΣΥΡΜΑΤΟΣ
Διάμετρος
(mm)
Επιτρεπτή
Απόκλιση

(mm)
Ονομαστική
Διατομή

(cm2)
Ονομαστικό
Βάρος

(kg/m)
Επιτρεπτή
Ελλειπτικότητα

(mm)
5,5
-/+ 0,3
0,238
0,186
0,48
6,0
-/+ 0,3
0,283
0,222
6,5
-/+ 0,3
0,332
0,260
7,0
-/+ 0,4
0,385
0,302
0,64
(*)8,0
-/+ 0,4
0,503
0,395
(**)10,0
-/+ 0,4
0,785
0,617
(**)12,0
-/+ 0,4
1,131
0,888
(**)14,0
-/+ 0,4
1,539
1,208
(**)16,0
-/+ 0,5
2,011
1,578
0,80


(*) Παράγεται και σε ευθύγραμμες ράβδους σε μήκος 12m
(**) Κατόπιν παραγγελίας, παράγεται και σε ευθύγραμμες ράβδους σε μήκος 12m